@incollection{Zhaoming18, author = {Qi Zhaoming and Jingyao Yu and Hongtao Qin and Zhang Zhanguo and Shiyu Huang and Xinyu Wang and Mao Xinrui and Qi Huidong and Zhengong Yin and Candong Li and Xiaoxia Wu and Xin Dawei and Jiang Hongwei and Liu Chunyan and Hu Zhenbang and Chen Qingshan}, title = {Soybean Breeding on Seed Composition Trait}, booktitle = {Next Generation Plant Breeding}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Yelda Özden Çiftçi}, chapter = {2}, doi = {10.5772/intechopen.74353}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.74353} }