@incollection{Dębska-Ślizień18, author = {Justyna Gołębiewska and Alicja Dębska-Ślizień}, title = {Urinary Tract Infections in Renal Transplant Recipients}, booktitle = {Urinary Tract Infection}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2018}, editor = {Tomas Jarzembowski and Agnieszka Daca and Maria Alicja Dębska-Ślizień}, chapter = {3}, doi = {10.5772/intechopen.72430}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.72430} }