@incollection{Wang17, author = {Bingling Wang and Ruqin Gao and Da‐Hong Wang}, title = {Toxicogenomics of Bisphenol A and Neurodevelopmental Disorders}, booktitle = {Bisphenol A}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2017}, editor = {Pinar Erkekoglu and Belma Kocer-Gumusel}, chapter = {5}, doi = {10.5772/intechopen.68415}, url = {https://doi.org/10.5772/intechopen.68415} }