@incollection{Mota13, author = {Simona Popa and Maria Mota}, title = {Beta-Cell Function and Failure in Type 2 Diabetes}, booktitle = {Type 2 Diabetes}, publisher = {IntechOpen}, address = {Rijeka}, year = {2013}, editor = {Kazuko Masuo}, chapter = {2}, doi = {10.5772/56467}, url = {https://doi.org/10.5772/56467} }